Pereettevõte, mille üks haru on raamatupidamisteenus. Suunatud klientidele, kes soovivad saada pädevat, abistavat, usaldusväärset ja inviduaalset raamatupidamist ning maksta oma vajadustele vastavat hinda. Ootame enda kliendiks kõiki ettevõtlusvormide esindajaid ja ühistuid. Oma kliente abistame lisaks raamatupidamisele ka finants-, müügialase ja sisekorra nõustamisega.